دانگ فنگ

دانگ فنگ

شرکت دانگ فنگ موتور (Dfm) در سال ۱۹۶۹ با نام CO.Works Automobile Second فعالیت خود را آغاز نمود.شرکت (Dfm) یکی از سه تولید کننده بزرگ خودرو در چین می باشد.
حوزه فعالیت این شرکت شامل خودروهای سواری،خودروهای تجاری ،موتور ،قطعات و تجهیزات خودرو می شود.
شرکت (Dfm) با بیش از ۴۰ سال فعالیت خود ،تسهیلات تولید و ساخت و تحقیقات و مهندسی وهمچنین شبکه توزیع وسیع فروش و خدمات پس از فروش را مستقر نموده است. کارخانه های عمده (Dfm) در شیان،زیانگفن، وهان وگوانگژو استقرار دارند.
شرکت دانگ فنگ ،به موازات توسعه صنعت خودرو در بازار جهانی ،جایگاه خود را در این صنعت با هدف بدل شدن به دانگ فنگ صد ساله و یک شرکت جهانی مدار با درهای باز و با قابلیت رشد پایدار و توسعه مستقل،ترسیم نموده است.
اما اهداف متعالی تر این شرکت بدل شدن به شرکت شماره یک بازار چین،توسعه پایدار و کسب رضایت سهامداران ،مشتریان،کارکنان و کل جامعه است.
در حال حاضر شرکت Dfm با حرکت در مسیر رشد چشمگیر و کمک به توسعه هر چه بیشتر صنعت خودروی چین،به دنبال دستاورد دیگری می باشد.

دانگ فنگ موتور