نوشته های بخش کمپرسی

۱۶ فروردین ۱۳۹۵

کمپرسی

کمپرسی البرز D375 8*4 2.687.000.000 /ریال معرفی کمپرسی البرز چهار محور در یک نگاه این محصول از لحاظ طراحی و شکل ظاهری بسیار شبیه به مدل کاوه کمپرسی می باشد…