نوشته های بخش کمپرسی

۱۶ فروردین ۱۳۹۵

کمپرسی

کمپرسی کاوه KD420 3.098.000.000 /ریال کمپرسی کاوه جفت محور از خانواده کاوه می باشد که تمامی مشخصات مدل کاوه که شامل موتور گیربکس قدرتمند و امکانات جانبی مناسب برای سرنشین…