نوشته های بخش باری

۱۸ فروردین ۱۳۹۵

قیمت کامیون باری

کامیون باری R270 1.862.000.000 /ریال کامیون باری البرز R270 با استحکام و استقامت بالا در حمل بار و دارابودن موتور قدرتمند از محصولات دیگر گروه خودرو سازی سایپا می باشد…