نوشته های بخش سناریو فروش

۱۰ بهمن ۱۳۹۴


۱ آذر ۱۳۹۴

سناریو فروش نقدی و لیزینگی ولوو

طرح پیش فروش نقدی محصولات گروه ولوو با سود مشارکت ویژه طرح پیش فروش تسهیلاتی محصولات گروه ولوو با سود مشارکت ویژه     فروش ولوو هر گونه تغییر در هزینه…