خط مشی

خط مشی

شرکت سایپا دیزل به منظور دستیابی به چشم انداز و ماموریت خود، در راستای افزایش رضایت و اعتماد هر یک از ذینفعان خود و برای تحقق شعار استراتژیک “سایپا دیزل پیشرو در توسعه صنعت حمل و نقل جاده ای ایران” رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
سهامداران
 بیشینه نمودن سود و ارزش سهام از طریق مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تامین منابع مالی ارزان به منظور اثربخشی بیشتر سرمایه گذاری و رضایت صاحبان سهام.
دستیابی به دانش توسعه محور
 توانمند سازی کارکنان از طریق توسعه دانش و شایستگی ها در سطوح فردی، گروهی و سازمانی به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی.
 استفاده از فناوری روز و بهره برداری مناسب از زیرساخت ها، مواد و انرژی به منظور توسعه اثر بخشی، مدیریت اطلاعات و دانش و برآورده ساختن الزامات سیستم مدیریت و بهبود مستمر و مداوم و اثر بخشی آن به منظور افزایش بهره وری.
پیشبرد توسعه محصولات
 توسعه، تقویت و گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه در جهت ارتقا سطح کیفی و ایمنی و بهینه سازی عملکرد محصولات تولیدی در راستای کاهش مصرف سوخت و آسایش مشتری و حذف حوادث جاده ای.
تکریم کارکنان
 ارج نهادن به کرامت انسانی، رعایت انصاف و عدالت در کلیه ارکان، توسعه سرمایه های انسانی، ایجاد روحیه همدلی از طریق احترام متقابل و برقراری فرصت های یکسان.
 ایجاد محیط کار پویا، ایمن و مناسب از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های شغلی به منظور پیشگیری و کاهش وقوع حوادث و خطرات احتمالی.
صیانت از حقوق مشتریان
 درک و برآورده سازی نیازها، الزامات و انتظارات حال و آینده مشتریان، از طریق توسعه و عرضه محصولات با کیفیت و متنوع و گسترش کاربری ها و ارائه خدمات پس از فروش متناسب به منظور افزایش رضایت و حصول خشنودی ایشان
حفاظت از محیط زیست
 توسعه مدیریت سبز از طریق کاهش آلاینده های محیط زیستی، کاهش و تفکیک پسماندها از مبدا و بهینه سازی و کاهش مصرف منابع و انرژی
جامعه
 رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمانی، دولتی و بین المللی مرتبط با کسب و کار سازمان
 رعایت حقوق نسل های حال و آینده در راستای مسئولیت های اجتماعی و مشارکت در طرح های ملی در جهت نیل به توسعه صنعت حمل و نقل کشور
ارتقاء تامین کنندگان
 مشارکت، ارزیابی، ارتقاء و حمایت از تامین کنندگان به منظور ایجاد و توسعه ارزش افزوده در رنجیره تامین
رهبران سازمان با پشتیبانی و حمایت از مشارکت کلیه کارکنان به منظور تعیین و بازنگری اهداف در چارچوب رئوس مذکور و همچنین تامین منابع مورد نیاز، تعهد خود را نسبت به تحقق موارد فوق به اثبات می رسانند. به امید آن که سایپا دیزل بتواند با استقرار و نگهداری نظام های مدیریتی، بهبود مستمر فرآیندها و حرکت در مسیر تعالی، سهمی هر چند کوچک در اعتلای صنعت خودرو سازی کشور داشته باشد.

زعفر تنها پور
مدیر عامل