کامیونت


تاریخ انتشار ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
آخرین ویرایش در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۶

شرایط اقساطی کامیونت الوند

کامیونت فوتون 6 تن بدون خواب 842.000.000 /ریال کامیونت الوند ۵٫۴ تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن…

کامیونت فوتون 6 تن بدون خواب

842.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۵٫۴ تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPSسطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است.

 • قیمت کامیون : 757.902.664
 • عوارض قانونی : 68.211.240
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 14.606.000
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 842.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 842.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 842.000.000

کامیونت فوتون 5.4 تن

796.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۵٫۴ تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPSسطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است.

 • قیمت کامیون : 717.009.820
 • عوارض قانونی : 64.530.884
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 13.179.200
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 796.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 796.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 796.000.000

کامیونت فوتون 6 تن خوابدار

858.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۶ تن خوابدار جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPSسطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است.

 • قیمت کامیون : 771.184.499
 • عوارض قانونی : 69.406.605
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 858.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 858.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 858.000.000

کامیونت فوتون 6 تن بدون خواب ZF

867.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۶تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPS سعی در بالا بردن سطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است .

 • قیمت کامیون : 795.955.141
 • عوارض قانونی : 71.635.963
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 885.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 867.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 867.000.000

کامیونت فوتون 8.5 تن

878.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۸٫۵ خوابدار جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPS سعی در بالا بردن سطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است .

 • قیمت کامیون : 789.533.123
 • عوارض قانونی : 71.057.981
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 878.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 878.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 878.000.000

کامیونت فوتون 6 تن خوابدار ZF

883.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۶تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPS سعی در بالا بردن سطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است .

 • قیمت کامیون : 809.716.609
 • عوارض قانونی : 72.874.495
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 900.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 883.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 883.000.000

کامیونت فوتون 8.5 تن ZF

903.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۸٫۵ خوابدار جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPS سعی در بالا بردن سطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است .

 • قیمت کامیون : 825.312.939
 • عوارض قانونی : 74.278.165
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 917.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 903.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 903.000.000

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *