کامیونت


تاریخ انتشار ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
آخرین ویرایش در ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۲

کامیونت فوتون 5.4 تن 796.000.000 /ریال کامیونت الوند ۵٫۴ تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی…

کامیونت فوتون 5.4 تن

796.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۵٫۴ تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPSسطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است.

 • قیمت کامیون : 717.009.820
 • عوارض قانونی : 64.530.884
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 13.179.200
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 796.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 796.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 796.000.000

کامیونت فوتون 6 تن بدون خواب

842.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۵٫۴ تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPSسطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است.

 • قیمت کامیون : 757.902.664
 • عوارض قانونی : 68.211.240
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 14.606.000
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 842.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 842.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 842.000.000

کامیونت فوتون 6 تن بدون خواب ZF

867.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۶تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPS سعی در بالا بردن سطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است .

 • قیمت کامیون : 795.955.141
 • عوارض قانونی : 71.635.963
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 885.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 867.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 867.000.000

کامیونت فوتون 6 تن خوابدار

858.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۶ تن خوابدار جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPSسطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است.

 • قیمت کامیون : 771.184.499
 • عوارض قانونی : 69.406.605
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 858.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 858.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 858.000.000

کامیونت فوتون 6 تن خوابدار ZF

883.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۶تن جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPS سعی در بالا بردن سطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است .

 • قیمت کامیون : 809.716.609
 • عوارض قانونی : 72.874.495
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 900.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 883.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 883.000.000

کامیونت فوتون 8.5 تن

878.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۸٫۵ خوابدار جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPS سعی در بالا بردن سطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است .

 • قیمت کامیون : 789.533.123
 • عوارض قانونی : 71.057.981
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 878.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 878.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 878.000.000

کامیونت فوتون 8.5 تن ZF

903.000.000 /ریال

کامیونت الوند ۸٫۵ خوابدار جزء سری جدید محصولات گروه خودروسازی سایپا در شرکت سایپا دیزل می باشد که با در بر داشتن امکانات جدیدی همچون سیستم GPS سعی در بالا بردن سطح رضایت مشتری را دارد که به آن نیز دست یافته است .

 • قیمت کامیون : 825.312.939
 • عوارض قانونی : 74.278.165
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 16.128.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 917.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 903.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 903.000.000

یک پاسخ به “کامیونت”

 1. […] گزارش ایسنا ، تولید کامیونت ۴٫۵ تن شرکت ارس خودرو با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بود و از […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *