کمپرسی


تاریخ انتشار ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
آخرین ویرایش در ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۲

کمپرسی کاوه KD420 3.098.000.000 /ریال کمپرسی کاوه جفت محور از خانواده کاوه می باشد که تمامی مشخصات مدل کاوه که شامل موتور گیربکس قدرتمند و امکانات جانبی مناسب برای سرنشین…

کمپرسی کاوه KD420

3.098.000.000 /ریال

کمپرسی کاوه جفت محور از خانواده کاوه می باشد که تمامی مشخصات مدل کاوه که شامل موتور گیربکس قدرتمند و امکانات جانبی مناسب برای سرنشین می باشد را به همراه خود دارد . همچنین کاوه کمپرسی از لحاظ طراحی و شکل ظاهری شباهت زیادی به مدل D375 می باشد .

 • قیمت کامیون : 2.819.896.426
 • عوارض قانونی : 253.790.678
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 23.032.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 3.098.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 3.098.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 3.098.000.000

کمپرسی البرز D375 8*4

2.687.000.000 /ریال

معرفی کمپرسی البرز چهار محور در یک نگاه این محصول از لحاظ طراحی و شکل ظاهری بسیار شبیه به مدل کاوه کمپرسی می باشد ولی از لحاظ موتوری با مدلهای کاوه دارای تفاوت می باشد . موتور این محصول Cummins ISLe375 30 ، ۶ سیلندرو با حجم موتور ۸/۹ می باشد .

 • قیمت کامیون : 2.441.681.196
 • عوارض قانونی : 219.751.308
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 24.287.400
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.687.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.687.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.687.000.000

کمپرسی البرز ِD375 6*4

2.387.000.000 /ریال

معرفی کمپرسی البرز جفت محور در یک نگاه این محصول از لحاظ طراحی و شکل ظاهری بسیار شیبه به مدل کاوه کمپرسی می باشد ولی از لحاظ موتوری با مدلهای کاوه دارای تفاوت می باشد . موتور این محصول Cumimins ISLe375 30 و ۶ سیلند با حجم موتور ۸/۹ می باشد .

 • قیمت کامیون : 2.167.602.848
 • عوارض قانونی : 195.084.256
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 23.032.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.387.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.387.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.387.000.000

کمپرسی البرز D270 4*2

1.873.000.000 /ریال

معرفی کمپرسی البرز چهار محور در یک نگاه این محصول از لحاظ طراحی و شکل ظاهری بسیار شبیه به مدل کاوه کمپرسی می باشد ولی از لحاظ موتوری با مدلهای کاوه دارای تفاوت می باشد . موتور این محصول Cummins ISLe375 30 ، ۶ سیلندرو با حجم موتور ۸/۹ می باشد .

 • قیمت کامیون : 1.696.043.215
 • عوارض قانونی : 152.643.889
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 23.032.800
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 1.873.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 1.873.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 1.873.000.000

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *