کشنده


تاریخ انتشار ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
آخرین ویرایش در ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۳

کشنده ولوو FH500 4.730.000.000 /ریال کامیون کشنده ولوو تک FH500 در شرکت سایپا دیزل گروه خودروسازی سایپا تولید می گردد . این کامیون با گیربکس قدرتمند ۱۶ دنده و تجهیزاتی…

کشنده ولوو FH500

4.730.000.000 /ریال

کامیون کشنده ولوو تک FH500 در شرکت سایپا دیزل گروه خودروسازی سایپا تولید می گردد . این کامیون با گیربکس قدرتمند ۱۶ دنده و تجهیزاتی نظیر : کروز کنترل ، فشار سنج روغن ، دکمه استارت موتور خارج از کابین ،GPS و … از محصولات مناسب و قابل اطمینان در میان رقیبان خود در بازار می باشد .

 • قیمت کامیون : 4.315.993.123
 • عوارض قانونی : 388.439.381
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 24.287.400
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی :
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی :
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 4.730.000.000

کشنده ولوو FH460

4.750.000.000 /ریال

کشنده ولوو ۴۶۰ در شرکت سایپا دیزل گروه خودروسازی سایپا تولید می گردد . این کامیون با گیربکس قدرتمند ۱۶ دنده و تجهیزاتی نظیر : کروز کنترل ، فشار سنج روغن ، دکمه استارت موتور خارج از کابین ،GPS و ... از محصولات مناسب و قابل اطمینان در میان رقیبان خود در بازار می باشد .

 • قیمت کامیون : 4.334.341.747
 • عوارض قانونی : 390.090.757
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 24.287.400
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی :
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی :
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 4.750.000.000

کشنده البرز جفت محور T375 تیپ 3

2.000.000.000 /ریال

کشنده البرز جفت محور T375 ۶x4 در شرکت سایپا دیزل گروه خودروسازی سایپا تولید می گردد . این کامیون با گیربکس قدرتمند ۱۶ دنده و تجهیزاتی نظیر : کروز کنترل ، فشار سنج روغن ، دکمه استارت موتور خارج از کابین ،GPS و ... از محصولات مناسب و قابل اطمینان در میان رقیبان خود در بازار می باشد.

 • قیمت کامیون : 4.315.993.123
 • عوارض قانونی : 1.967.369.270
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 24.287.400
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.170.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.120.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.000.000.000

کشنده البرز تک محور T375 تیپ 3

1.920.000.000 /ریال

کشنده البرز تک محور T375 در دو مدل ۴x2 و ۶x4 در شرکت سایپا دیزل گروه خودروسازی سایپا تولید می گردد . این کامیون با گیربکس قدرتمند ۱۶ دنده و تجهیزاتی نظیر : کروز کنترل ، فشار سنج روغن ، دکمه استارت موتور خارج از کابین ،GPS و ... از محصولات مناسب و قابل اطمینان در میان رقیبان خود در بازار می باشد .

 • قیمت کامیون : 1.903.149.086
 • عوارض قانونی : 171.283.418
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 24.287.400
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.100.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.050.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 1.920.000.000

کشنده کاوه تک محور KT420

2.000.000.000 /ریال

کامیون کشنده کاوه تک محور نیز از محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا می باشد که در سایپا دیزل تولید می گردد . این کامیون با گیربکس قدرتمند ۱۶ دنده و تجهیزاتی نظیر : چرا؛ مه شکن عقب و جلو ، دکمه استار موتور خارج از کابین ، GPS و... از محصولات مناسب و قابل اطمینان در میان رقیبان خود در بازار می باشد .

 • قیمت کامیون : 4.315.993.123
 • عوارض قانونی : 1.967.369.270
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 24.287.400
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.170.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.120.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.000.000.000

کشنده کاوه جفت محور KT420

2.450.000.000 /ریال

کشنده کاوه جفت محور نیز از محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا می باشد که در سایپا دیزل تولید می گردد . این کامیون با گیربکس قدرتمند ۱۶ دنده و تجهیزاتی نظیر : چرا؛ مه شکن عقب و جلو ، دکمه استار موتور خارج از کابین ، GPS و... از محصولات مناسب و قابل اطمینان در میان رقیبان خود در بازار می باشد.

 • قیمت کامیون : 2.407.736.242
 • عوارض قانونی : 216.696.262
 • هزینه شماره گذاری : 1.280.096
 • مبلغ بیمه : 24.287.400
 • بهای فروش وام شرکتی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.650.000.000
 • بهای فروش وام لیزینگی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.550.000.000
 • بهای فروش نقدی با احتساب مالیات و عوارض قانونی : 2.450.000.000

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *